Brandkårens avdelningar har alla en viktig roll när det gäller att fylla kraven vad som krävs av en brandkår. Förutom att delta i alarmuppdrag bör även ske ett aktivt arbete för att hålla brandkåren levande och aktiv samt att skapa förutsättningar för framtida verksamhet.

Välj från sidobalken den avdelningen du vill läsa mera om.