Alarmavdelningen

Kårchef

Christoffer Nyman

045-6776358

Vice kårchef

Tommy Valtonen

040-7026480

Ungdomsavdelningen

Daniela Nyman

050-3724118

Old Boys

Leif Udd

044-3084215

Adress: Björkkullavägen 1, 10360 Svartå

E-post : svarta-fbk@dnainternet.net